La nostra
botiga

La nostra botiga promou el coneixement i la divulgació de l’obra del poeta Joan Brossa a través d’una àmplia selecció de publicacions. També compta amb facsímils, obra original del poeta i una selecció de productes d’inspiració brossiana.

Publicacions

Hi trobareu poemaris de Joan Brossa, llibres de poesia visual, el teatre complet, publicacions infantils, catàlegs d’exposicions i també estudis sobre la vida i l’obra del poeta.

Facsímils

Hi trobareu reproduccions d’alguns dels poemes visuals de Joan Brossa més coneguts.

Productes brossians

Hi trobareu una petita selecció de productes d’inspiració brossiana de forma i tipologia diversa.

Poemes visuals

Hi trobareu obra original numerada i signada per Joan Brossa que s’entrega acompanyada d’un certificat d’autenticitat.

Cartells

Hi trobareu cartells originals dissenyats per Joan Brossa que també s’entreguen amb un certificat d’autenticitat.