Artboard 1

Desbrossant La Ribera

Compartir

Es tracta d’una proposta de llarg recorregut que també va ser endegada durant el curs 2018-2019 i que posa en el centre l’articulació de vincles entre diferents agents del barri per tal de desplegar accions situades entre l’art, l’educació, la ciutadania, el territori i la sostenibilitat. El projecte se centra en el treball amb les escoles bressol i les AFAS corresponents del barri per materialitzar un procés de cocreació de caràcter expandit que comenci a l’escola i que s’escampi pel territori circumdant.

‘Desbrossant La Ribera’ és d’una iniciativa d’impacte social, atès que implica el treball amb la totalitat de la comunitat educativa, i no únicament amb un grup-classe, i compta amb l’acompanyament d’Experimentem amb l’ART. Com en el cas anterior, és un projecte gratuït que requereix de compromís i d’implicació per part de l’escola bressol resident.