Activitats per a alumnes

Camins

‘Camins’ és la proposta que recull el conjunt d’itineraris urbans i d’activitats a l’aire lliure creats per la Fundació. A través d’aquesta oferta educativa us proposem acostar-vos als llocs de referència i d’inspiració del poeta, mitjançant la paraula i l’acció, així com als seus interessos, amistats i al context històric i cultural en què va desenvolupar la seva trajectòria artística. En aquests espais viurem una experiència que ens acostarà al procés creatiu de Joan Brossa. La metodologia emprada en aquestes activitats serà la de la descoberta activa i la interacció constant entre els alumnes i l’educador. En tots els casos, es tracta de propostes introductòries que permeten tenir un primer contacte amb l’obra del poeta.

Horaris de realització: de dilluns a divendres, dintre de l’horari escolar. Caldrà respectar els horaris dels establiments que es visitin durant el recorregut a l’hora de reservar l’activitat.

Mirades

A través de la visita dels alumnes a la Fundació Joan Brossa o mitjançant activitats educatives que tenen lloc a altres equipaments afins, com són la Filmoteca de Catalunya i el MACBA, proposem una aproximació a l’obra del poeta en clau reflexiva, creativa i interactiva. El bloc ‘Mirades’ permet investigar processos creatius amb els alumnes de secundària i entendre la poesia des d’un punt de vista transversal i polièdric que generi nous llenguatges expressius i noves formes de comunicació. Es tracta, doncs, de propostes d’aprofundiment que requereixen d’un treball previ de sensibilització amb la matèria a l’aula.

Horaris de realització: de dilluns a divendres, dintre de l’horari escolar. Caldrà respectar la disponibilitat de les entitats culturals amb les quals col·laborem.

Entreacte

La situació actual que estem vivint ens ha fet repensar la nostra oferta educativa. És per això que, a banda d’adaptar dues de les propostes que oferim al bloc ‘Mirades’ en format virtual, us proposem de participar del projecte educatiu ‘Cadenes poètiques en moviment’. Es tracta d’una proposta poètica itinerant que té com a objectiu principal incentivar l’interès per la poesia entre els alumnes de totes les edats. Amb la participació de cinc creadors hem desplegat cinc cadenes poètiques que esperen poder viatjar per diversos centres educatius del país.