Grup de treball

D’anada, de tornada

La Fundació Joan Brossa facilita espais de trobada i de reflexió col·lectiva entre professionals que tenen ganes de facilitar el canvi i la transformació del sector educatiu. Es tracta de dinàmiques flexibles i amables que volen contribuir al diàleg directe entre la Fundació, el teixit creatiu i la comunitat educativa, que busquen sacsejar estructures arcaiques i que entenen la interdisciplinarietat com una font de riquesa.

En aquest marc de treball, des del curs 2018-2019, i amb el suport de Tantàgora, el servei educatiu de la Fundació Joan Brossa va activar un grup de treball obert, format per docents de tots els nivells educatius i provinents de diferents àrees de coneixement, amb la finalitat de reflexionar sobre pràctiques poètiques, sobre l’univers brossià i sobre noves tendències creatives amb l’objectiu de potenciar altres maneres de treballar la poesia a l’aula i de promoure la creació interdisciplinària a les aules.

Les dinàmiques de treball s’articulen a partir de reunions trimestrals a la Fundació que permeten construir i compartir projectes educatius, intercanviar dinàmiques i generar espais de confluència i de dissidència. Amb aquest grup hem impulsat els projectes d’aula ‘Cadenes poètiques en moviment’ i ‘Arxiu pandèmic’.