Escoles amigues

Escoles Amigues

Des de la Fundació Joan Brossa volem sumar en el procés de transformació educativa i teixir vincles reals amb la comunitat. És per això que endeguem la iniciativa Escoles amigues amb la voluntat d’oferir beneficis a aquells centres educatius que vulguin contribuir a fer créixer el nostre projecte.

Dintre dels beneficis que proporcionem trobareu descomptes en les activitats adreçades a l’alumnat i en els programes de formació per a docents, descomptes en totes les nostres publicacions i organització de trobades exclusives per a la comunitat docent amb els agents creatius programats durant la temporada: visites performatives, assajos oberts, col·loquis, etc.

L’aportació econòmica a realitzar per part del centre educatiu que vulgui inserir-se en aquesta xarxa és de 150€ anuals.