nova i curiosa relació p.i.c.
Taller ‘Nova i curiosa relació’ sobre creació contemporània
Compartir

Els artistes residents de la primera edició del Programa d’Investigació Curatorial han treballat al voltant del concepte de taller com un espai de trobada col·lectiva, lloc d’amistat, potenciador de projectes i disruptor de realitats. Fruit d’aquesta relació, a l’octubre s’inaugura Nova i curiosa relació, una exposició en col·laboració amb altres artistes que repensarà l’obra d’art com una peça que pren significat conjuntament amb altres objectes i narratives amb les quals conviu, com un enigma conjunt a desxifrar.
Aquest taller posarà en pràctica alguna de les investigacions que s’han dut a terme durant la residència, tot invitant als alumnes a formar part d’aquesta col·lectivitat mitjançant dinàmiques que els faran relacionar entre ells i amb les obres d’art, com un exercici-mirall que dispararà preguntes sobre la posició de l’espectador en l’art contemporani. Peces que es desbloquegen, maquinària que s’activa i un monstre nou i curiós que es desperta.

Objectius:
– Aprendre a mirar i desxifrar peces d’art contemporànies.
– Establir un diàleg obert a partir de la creativitat i el raonament.
– Generar dinàmiques i propostes lúdiques que connectin l’alumnat amb l’art, així com entre ells.
– Reflexionar sobre l’art relacional i la creació col·lectiva.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ