Imatge, paraula, acció!
Compartir

Imatge, paraula i acció! és una proposta lúdica per descobrir els gèneres creatius amb què experimentà Joan Brossa a partir de dinàmiques que potencien l’experiència creativa dels alumnes. L’activitat ha estat concebuda en forma de gimcana dirigida per anar descobrint el poeta a través del teatre i de la poesia. La finalitat és la d’aprendre a mirar el món d’una forma diferent i a transformar poèticament la realitat a través de l’experimentació i del joc.

Els objectius didàctics d’aquesta activitat són:
· Descobrir l’obra i la personalitat del poeta d’una forma lúdica.
· Identificar els diferents gèneres poètics de l’obra brossiana.
· Crear, interpretar i experimentar amb la poesia escènica i sonora.
· Gaudir de les experiències poètiques i eixamplar els coneixements sobre poesia.
· Promoure la capacitat creativa de l’alumnat a partir de l’obra de Joan Brossa.