Oferta
Educativa

A partir del diàleg amb els alumnes i amb els docents volem construir noves maneres de mirar l’obra del poeta amb la voluntat d’implementar noves maneres de generar poesia. Brossa no només és actual en el contingut sinó també en la forma i, per tant, hem de restar oberts a noves tendències per tal de generar fissures i construir espais per al qüestionament.

Recursos
Educatius

Des del nostre servei educatiu volem contribuir a facilitar eines i propostes als docents per tal que puguin treballar l’univers creatiu de Joan Brossa, de forma autònoma, a les aules. A la vegada, volem esdevenir un altaveu de projectes que doni visibilitat a la tasca dels centres educatius tot promovent la consolidació d’una comunitat educativa brossiana.