A escena. Personatges brossians

‘A escena. Personatges brossians’ és una mostra concebuda per Glòria Bordons i Judith Barnés dedicada a la transversalitat teatral que és present a tota l’obra de Joan Brossa. Un total de trenta-dos peces originals, acompanyades de poemes escrits, mostren no només personatges provinents del món del teatre, sinó també figures populars, treballadors, personatges que representen un caràcter, un defecte, una virtut, etc. Una constel·lació de personatges brossians que pugen a l’escenari.

La mostra es construeix a partir de la relació analògica entre la lletra, la il·lustració o l’objecte amb un tipus determinat de personatge. L’espectador és aconduït, d’una forma molt didàctica, per un laberint de comparacions, metàfores, ironies, etc. En definitiva, diàlegs que li permeten donar resposta a injustícies socials, despertar algunes emocions o bé reflexionar sobre el món en què vivim.

Els requeriments bàsics que es demanen a tots els espais que vulguin exhibir-la són:

  • Disposar d’un espai d’entre 70 i 100 m2.
  • Disposar d’una pantalla i d’un projector.
  • Disposar d’estructures per penjar els cartells i els poemes visuals.
  • Disposar de taules o vitrines on poder posar els poemes objecte.
  • Gaudir de les condicions de seguretat necessàries.