Alice Birch
Blank

Una creació de Roberto Romei

Compartir

CONTEXTUALITZEM LA CREACIÓ
[BLANK] és un projecte escènic que s’ha treballat a foc lent entre el Teatre Tantarantana i el Centre de les Arts Lliures. El projecte respon a la voluntat de fomentar el treball en xarxa (per això vincula 2 fàbriques), les complicitats amb el territori i l’acció comunitària.
El punt de partida és, doncs, les conseqüències que produeix el sistema penitenciari sobre les vides familiars. Però aquest punt de partida n’obre un de més universal: la dificultat de comunicació i, en general, d’interacció en les famílies en condicions socials difícils: podem construir famílies mitjanament felices enmig de dificultats econòmiques i socials? Podem omplir el buit entre nosaltres i els nostres fills? És possible trencar models de comportament que ens vénen donats? Tenim realment lliure albir o el nostre entorn ens condiciona de manera subtil, però implacable? Són temes que Alice Birch toca també a Anatomy of suicide. Aquí, però, aquests temes passen de l’àmbit estrictament familiar al nivell social i polític. Allò que es posa en qüestió és el nostre propi sistema social i econòmic i les seves conseqüències en les relacions familiars.
És el [BLANK], el buit del títol, el veritable protagonista d’aquest text: un buit profund en tots els personatges, marcats per la manca de perspectives i esperances, manca de relacions afectives, de sentiments. I un buit social, familiar, una solitud difícil de superar.
Tot aquest univers temàtic explota i es maximitza arrel de la pandèmia del COVID i els diferents confinaments. La pandèmia no ha afectat per igual a totes les classes socials, les famílies més desfavorides han hagut de suportar confinaments molt més durs a nivell de convivència, salubritat, accés als recursos. La salut mental d’infants i adolescents s’ha vist afectada, les depressions i, fins i tot, intents de suïcidi han estat a l’ordre del dia. És per tot això que [BLANK] és un text idoni per a posar en crisis un sistema socio-econòmic pensat, només, per una part de la població i que exclou la resta de la idea de “benestar” i “drets socials”.