Segueix-nos al:            
 
 
Bibliografia


Sobre Joan Brossa


Audí, M; Bordons, G. (2014). Brossa. Poemes visuals. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2014.*
Llibre de bibliòfil que recull bona part dels poemes visuals editats del poeta i que s'acompanya del llibre d'estudi Brossa: entre la paraula, el gest i la imatge amb textos a càrrec de Marc Audí i Glòria Bordons. També hi inclou el poema objecte "A amb punt", concebut a partir d'un esbós de Brossa. 


Barnés, J. (2017). El llapis màgic de Joan Brossa. Barcelona: La Galera.*
Conte inspirat en la vida i l'obra del poeta adreçat a públic infantil amb activitats al darrere. Il·lustracions a càrrec de Roser Calafell.Bordons, G. (1998). Introducció a la poesia de Joan Brossa. Barcelona: Edicions 62 («Llibres a l’abast», 235).

Primer estudi global sobre l’obra de Joan Brossa. Es tracta del resum de la tesi doctoral presentada per la mateixa autora el juliol del 1986 a la Universitat Autònoma de Barcelona. S’hi inclou l’itinerari vital i poètic de l’autor, la seva concepció poètica i una descripció de tots els llibres escrits per Brossa des del 1941 al 1975.Bordons, G.; Giralt-Miracle, D. (2006, reeditat el 2008). Itineraris brossians. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Ajuntament de Barcelona.*
Publicat simultàniament amb versions en espanyol i en anglès. El llibre presenta, explica i localitza l'obra de Brossa que hi ha als carrers i als parcs de Barcelona i a d'altres indrets de Catalunya i d'arreu del món, tot suggerint itineraris. Coca, J. (1971). Joan Brossa o el pedestal són les sabates. Barcelona: Pòrtic.
Es tracta d’una llarga entrevista a partir de converses fetes amb el poeta entre 1969 i 1970 i conté una antologia de textos de Brossa, la majoria inèdits aleshores. Aquest llibre seria reedicat amb el nom Joan Brossa: caminar i oblidar l'any 1992 per l'editorial La Magrana.


Diversos autors. (2001). Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona: Fundació Joan Brossa, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Fundació Joan Miró.*

Catàleg de la magna exposició celebrada a la Fundació Joan Miró l'any 2001. Inclou textos de nombrosos especialistes en l'obra de Joan Brossa, sota la direcció de M. Guerrero, com també una biografia i bibliografies. N'hi ha una versió en espanyol i una altra en anglès. Es pot considerar una mena d'enciclopèdia Brossa.


London, J. (2010). Contextos de Joan Brossa. L’acció, la imatge i la paraula. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.*
Ofereix una mirada des de fora sobre els diferents tipus de poesia de Brossa: teatre, poesia visual i poesia pròpiament dita, i també unes bones reflexions sobre les dificultats en la traducció de Brossa.Llibres editats per la Fundació Joan BrossaJoan Brossa signant un llibre, 1990. Fotògraf: Martí Gasull 

 Marrugat. J. (2009). «El saltamartí» de Joan Brossa: Les mil cares del poeta. Tarragona: Arola Editors.*
Visió de tot Brossa a partir d’una obra, El saltamartí, que es troba tant en poesia com en teatre i en poemes corporis.


Permanyer, Ll. (1999). Records Brossa x Brossa. Barcelona: Editorial La Campana.*
Llibre aparegut poc després de la mort de Brossa, és el resultat de la transcripció d’una sèrie de converses que el poeta mantingué amb Lluís Permanyer. El volum és un recorregut pels principals episodis de la vida del poeta, així com per les seves fílies i fòbies, per la qual cosa és una mena d’autoretrat.


Planas, E. (2002). La poesia escènica de Joan Brossa. Barcelona: Associació d'Investigació i Experimentació Teatrals. 
Es tracta del resum de la tesi doctoral de l'autor. És l'únic llibre que parla exhaustivament del teatre de Brossa. S'hi ressegueixen les diferents formes escèniques practicades pel poeta i s'hi fa un estudi aprofundit d'aquest tipus de producció.


Puig, A. (2019). Brossa. Escamotejador i burleta. Barcelona: Comanegra.* 

Relat personal d'Arnau Puig que fa un repàs a la vida compartida amb Joan Brossa i ens desvetlla les claus del geni poètic.  Vallès, I. (1996). Joan Brossa: les sabates són més que un pedestal. Barcelona: Editorial Alta Fulla.*
Primera obra que estudia en profunditat les influències i els ressorts creatius de les incursions del poeta en el món de la plàstica. El llibre pretén explicar amb detall el pas de la paraula a la imatge en el món brossià. Al final del llibre s’hi inclou una àmplia selecció gràfica.


[* Disponible a llibreries]***

Si voleu consultar la biblioteca personal del poeta, cal que us adreceu a la biblioteca del MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona).


 

 
C/ La Seca, 2. 08003, Barcelona > (+34) 934589994 > fundacio@fundaciojoanbrossa.cat